top of page

Capacitatile de producere a energiei regenerabile pot fi construite si fara documentatie de urbanismLegislatia referitoare la urbanism si autorizarea lucrarilor de constructii permite, de acum, construirea instalatiilor care produc energie regenerabila in intravilan, fara a mai fi obligatorie obtinerea prealabila a unui plan urbanistic zonal (PUZ). De asemenea, mai multe autorizatii de construire pot fi acordate in baza unui singur certificat de urbanism.

Recenta oficializare a Legii 166/2023 (aplicabila incepand cu 10 iunie 2023) pentru modificarea actelor normative referitoare la amenajarea teritoriului si urbanism (Legea 350/2001) si la autorizarea executarii lucrarilor de constructii (Legea 50/1991) introduce noi abordari in domeniile reglementate de aceste doua acte, cu scopul de a facilita promovarea utilizarii energiei din surse regenerabile. Potrivit unei analize realizate de specialistii de la PWC, "Aceste imbunatatiri urmaresc eliminarea barierelor semnificative existente pentru proiectele de energie regenerabila, prin reducerea sarcinilor administrative si optimizarea procesului de autorizare, oferind mai multa flexibilitate in planificarea urbana si autorizarea constructiilor asociate acestor proiecte." De asemenea, aceste schimbari reprezinta un pas inainte in alinierea legislatiei nationale, care era destul de veche, la un cadru legislativ inspirat din normele europene, cu scopul de a sprijini atingerea obiectivului Uniunii Europene de a ajunge la o pondere de 32% a energiei din surse regenerabile in totalul consumului pana in 2030. Inainte de aceste modificări, exceptia de la obligatia de a obtine un Plan Urbanistic Zonal (PUZ) se aplica doar proiectelor RES (cu utilizarea de energie regenerabila) pe o suprafata de pana la 50 de hectare (situata in afara zonelor urbanizate). Legea 166/2023 extinde aceasta exceptie si la proiectele RES amplasate in zonele intravilane. Prin urmare, de acum incolo, constructia capacitatilor de producere si stocare a energiei regenerabile nu mai necesita obtinerea prealabila a unui PUZ: "dreptul de construire se acorda si fara documentatiile aprobate pentru amenajarea teritoriului si urbanism pentru lucrarile de constructie a capacitatilor de productie si stocare a energiei electrice si hidrogenului din surse regenerabile in zonele intravilane si extravilane ale localitatilor, inclusiv statii de transformare, cabluri si instalatii pentru conectarea acestora la reteaua electrica de interes public." In plus, incepand cu adoptarea acestei noi legi, in cazul in care exista un singur certificat de urbanism, mai multe autorizatii de constructie pot fi eliberate pentru diverse obiective de investitie, ceea ce nu era posibil anterior. Ca parte a seriei de modificari aduse legislatiei anterioare, proiectele RES vor avea acum posibilitatea de a fi dezvoltate in baza unui PUZ, in cazul in care Planul de amenajare a teritoriului judetean (PATJ) si Planul urbanistic general (PUG) sunt expirate sau nu mai sunt in vigoare.

Sursa: avocat.net


10 afișări0 comentarii

Yorumlar


bottom of page