top of page

Proiecte de energie regenerabila in Romania: Principalele modificari legislative


Conform unei analize efectuate de o casa de avocatura, cadrul legal aplicabil proiectelor de energie regenerabila din Romania a suferit mai multe modificari in ultimele luni, avand ca scop facilitarea lucrarilor de constructie pentru aceste proiecte.

Autoritatile au intervenit prin modificarea Legii privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii nr. 50/1991 si a Legii fondului funciar nr. 18/1991 in scopul facilitarii proiectelor de energie regenerabila, inclusiv a celor situate in extravilan, fara a mai solicita aprobarea prealabila a unei documentatii de urbanism. Aceasta modificare se aplica si pentru lucrarile pregatitoare, cum ar fi cele de foraj si excavatii, asociate unitatilor care produc energie electrica si hidrogen din surse regenerabile. In plus, se prevede ca vor fi propuse noi modificari la aceste legi, care se afla pe agenda Camerei Deputatilor.

Pentru a evita eventuale discrepante si confuzii, este important ca noile propuneri de modificare a Legii urbanismului nr. 350/2001 sa fie in concordanta cu prevederile recente din Legea fondului funciar nr. 18/1991 si cu amendamentele aduse ulterior Legii privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii nr. 50/1991.


Legea nr. 159/2022, intrata in vigoare la data de 30 mai 2022, introduce o noua exceptie de la cerinta de a obtine o documentatie de urbanism aprobata de autoritatea locala inainte de a emite autorizatia de construire. Aceasta exceptie se aplica lucrarilor de cercetare si prospectare a terenurilor, inclusiv foraje si excavari, necesare pentru dezvoltarea capacitatilor de productie a energiei electrice si a hidrogenului din surse regenerabile.

In ceea ce priveste Legea nr. 254/2022, aceasta aduce modificari Legii Fondului Funciar Nr. 18/1991 si altor acte normative. Prin aceste modificari, proiectele de energie regenerabila au permisiunea sa fie amplasate in extravilan, pe terenuri agricole cu o suprafata de maximum 50 de hectare. Aceste terenuri trebuie sa aiba categorii de calitate III, IV sau V si pot fi utilizate in scopuri agricole, precum teren arabil, pasune, vie, livada sau terenuri amenajate cu lucrari de imbunatatiri funciare, cum ar fi capacitati de irigatii sau drenaj.

Aceste modificari legislative au fost introduse pentru a facilita dezvoltarea si implementarea proiectelor de energie regenerabila in Romania.

Legea fondului funciar nr. 18/1991 defineste proiectele de energie regenerabila ca fiind unitati de producere a energiei solare, a energiei eoliene, a energiei din biomasa, biolichide si biogaz, unitati de stocare a energiei electrice, statii de transformare sau alte sisteme similare. Aceste proiecte pot fi dezvoltate pe baza unei autorizatii de construire si a aprobarii pentru scoaterea definitiva sau temporara din circuitul agricol a terenului respectiv.

Este important de mentionat ca terenurile agricole aflate in extravilan, pe care au fost construite astfel de proiecte, pot fi utilizate in mod dual pentru productia agricola si productia de energie din surse regenerabile. Scoaterea acestor terenuri din circuitul agricol se aplica numai suprafetelor ocupate de proiectele respective. Totusi, terenurile agricole cu categoria de folosinta "arabil" sunt excluse din acest sistem dual de utilizare. Acest lucru inseamna ca terenurile agricole arabile se vor mentine pentru productia agricola si nu pot fi utilizate pentru proiectele de energie regenerabila.

Conform prevederilor Legii nr. 254/2022, scoaterea din circuitul agricol a terenurilor necesare pentru proiectele de energie regenerabila, mentionate anterior, se va efectua in timpul procedurii de autorizare a lucrarilor de constructie, iar tariful asociat va fi datorat numai pentru partea de teren pe care va fi amplasat proiectul respectiv.

In plus, aceasta lege aduce o exceptie de la procedura generala stabilita de Legea fondului funciar nr. 18/1991 pentru aprobarea scoaterii din circuitul agricol a terenurilor necesare acestor proiecte. Astfel, daca suprafata depaseste 1 hectar, aprobarea poate fi acordata prin decizie a directorului Directiei pentru Agricultura judetene, cu avizul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Atat aprobarea directorului Departamentului pentru Agricultura, cat si avizarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale trebuie sa fie emise in termen de 45 de zile de la primirea cererii. Daca nu se emite un raspuns in acest interval, acesta va fi considerat un acord tacit.

Prevederile Legii nr. 254/2022 sunt valabile pana la data de 31 decembrie 2026, conform analizei efectuate.

Legea nr. 21/2023, intrata in vigoare la 13 ianuarie 2023, a adus modificari importante Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii in ceea ce priveste proiectele de energie regenerabila. Aceasta lege permite acum construirea acestor proiecte in extravilan fara a fi necesara aprobarea prealabila a unei documentatii de urbanism.

Proiectele de energie regenerabila care beneficiaza de aceasta modificare sunt aceleasi precum cele prevazute in Legea fondului funciar nr. 18/1991, dupa amendamentele aduse prin Legea nr. 254/2022. Acestea includ unitati de producere a energiei solare, eoliene, din biomasa, biolichide si biogaz, unitati de stocare a energiei electrice, statii de transformare sau alte constructii similare, amplasate pe terenuri cu o suprafata de maximum 50 de hectare.

Această modificare legala a solutionat controversele aparute intre profesionistii din domeniul dreptului cu privire la neconcordanta dintre Legea nr. 254/2022 si Legea nr. 50/1991.

De asemenea, o noua propunere de modificare a Legii urbanismului nr. 350/2001 si a Legii nr. 50/1991 a fost aprobata de Senatul Romaniei in februarie 2023 si se afla pe agenda Camerei Deputatilor. Propunerea vizeaza in general excluderea de la cerinta de a obtine documentatie de urbanism pentru proiectele de productie si stocare a energiei regenerabile si a hidrogenului, atat in intravilan, cat si in extravilan, inclusiv statii de transformare, cabluri si instalatii de racordare la retea.

Analiza subliniaza importanta corelarii acestei propuneri cu Legea fondului funciar nr. 18/1991, care a fost recent modificata, si cu amendamentele aduse Legii constructiilor nr. 50/1991, pentru a evita orice dubla reglementare care ar putea genera confuzie.

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 173/2022, care a intrat in vigoare la 12 decembrie 2022, a introdus anumite facilitati pentru construirea punctelor/statiilor de reincarcare pentru vehicule electrice.

In conformitate cu aceasta modificare, Legea nr. 50/1991 prevede acum ca lucrarile legate de amplasarea si conectarea punctelor/statiilor de reincarcare pentru vehicule electrice pot fi efectuate fara a fi necesara obtinerea unei autorizatii de construire, cu conditia de a obtine un aviz de amplasare emis de autoritatea publica locala si de a se asigura ca aceste lucrari nu vor crea congestionare sau blocarea traficului pietonal sau rutier.

Aceasta schimbare legala faciliteaza dezvoltarea infrastructurii pentru vehiculele electrice si promoveaza adoptarea acestora in Romania, oferind beneficii in ceea ce priveste mobilitatea si reducerea emisiilor de carbon.

39 afișări0 comentarii

Comentários


bottom of page