top of page

Legea pentru promovarea utilizarii energiei regenerabile, adoptata de deputatiCamera Deputatilor a aprobat proiectul de lege care stabileste baza legala pentru incurajarea utilizarii energiei regenerabile in intervalul 2021-2030. Acum legea urmeaza sa fie promulgata.


Noua lege sprijina utilizarea energiei regenerabile

Deputatii au aprobat proiectul de lege care valideaza ordonanta de urgenta 163/2022, ce vizeaza completarea si modificarea unor acte normative esentiale pentru promovarea energiei regenerabile. Acest proiect de lege ajusteaza cadrul legal necesar pentru promovarea utilizarii energiei din surse regenerabile in perioada 2021-2030.

Proiectul stabileste reguli importante, inclusiv sprijin financiar pentru energia electrica provenita din surse regenerabile si facilitarea autoconsumului acestei forme de energie. De asemenea, se incurajeaza utilizarea energiei regenerabile in sectoare critice precum incalzirea, racirea si transporturile. Aceste masuri contribuie la realizarea obiectivului national de crestere a ponderii energiei regenerabile in consumul final brut de energie pana in anul 2030.


Criterii stricte de durabilitate pentru biocombustibili si biomasa

Proiectul de lege impune standarde stricte de durabilitate si cerinte riguroase pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de sera provenite din biocombustibili, biolichide si combustibili din biomasa. Aceste masuri sunt cruciale pentru a asigura un impact pozitiv asupra mediului si a sprijini trecerea catre surse de energie mai curate si sustenabile. Implementarea acestor standarde va avea un impact semnificativ asupra protejarii mediului si promovarii energiilor regenerabile in Romania.


Alinierea legislatiei nationale la standardele europene

Scopul proiectului de lege este sa aduca in legislatia nationala principiile cheie din Directiva (UE) 2018/2001, inclusiv articolele 2-31, 37, precum si anexele II, III si V-IX, care se refera la promovarea utilizarii energiei din surse regenerabile. Prin integrarea acestor prevederi, se asigura ca legislatia nationala respecta standardele si obiectivele europene, ceea ce faciliteaza cooperarea internationala si adoptarea celor mai bune practici in domeniul energiei regenerabile.


Impactul proiectului de lege asupra Romaniei

Aprobarea acestui proiect de lege este esentiala pentru Romania in avansarea spre o economie ecologica si durabila. Punerea in practica a acestor initiative va spori protectia mediului, va promova progresul tehnologic si economic in sectorul energetic, generand perspective noi de afaceri si locuri de munca in sectoare inovatoare si respectuoase cu mediul inconjurator.


Norme pentru promovarea energiei din surse regenerabile

Aceasta ordonanta de urgenta completeaza cadrul legal stabilit prin Legea 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Ordonanta stabileste normele necesare pentru promovarea energiei din surse regenerabile, inclusiv sprijinul financiar, facilitarea autoconsumului si criteriile stricte de durabilitate pentru biocombustibili, biolichide si combustibili obtinuti din biomasa.


Sursa: capital.ro

22 afișări0 comentarii

Comentarios


bottom of page